expertize tehnice
Expertize tehnice

Prezentare Generala

S.C. Maslaev Consulting S.R.L. ofera servicii de inginerie specializata ce constau in realizarea de expertize tehnice pentru constructii civile, industriale, agricole, hidrotehnice si cai de comunicatii. Totodata, serviciile de expertizare acopera si domeniul monumentelor istorice.

Evaluarea seismica a cladirilor existente urmareste sa stabileasca daca acestea satisfac cu un grad adecvat de siguranta cerintele fundamentale (nivelurile de performanta) avute in vedere la proiectarea constructiilor noi.

Evaluarea seismica a structurilor consta dintr-un ansamblu de operatii care trebuie sa stabileasca vulnerabilitatea acestora in raport cu cutremurele caracteristice amplasamentului.

Evaluarea este precedata de colectarea informatiilor referitoare la geometria structurii, calitatea detaliilor si a calitatii materialelor utilizate in constructie.

Evaluarea constructiilor individuale conduce la stabilirea necesitatii interventiilor structurale si masurile de consolidare necesare pentru o anume constructie.

In vederea evaluarii a constructiilor existente, colectarea datelor se obtine din surse cum sunt:
- Documentatia tehnica de proiectare si de executie a constructiei examinate;
- Reglementarile tehnice in vigoare la data realizarii constructiei;
- Investigatii pe teren;
- Masuratori si teste in situ si/sau in laborator.

Tipuri de documentatii tehnice intocmite de echipa noastra:
- expertize tehnice pentru evaluarea nivelului de protectie la incarcari gravitatioanale si la actiuni seismice ;
- expertize tehnice pentru lucrari de interventii (consolidari, extinderi, supraetajari, recompartimentari, alipiri la calcane);
- expertizarea starii de conservare a elementelor de arhitectura;
- expertize tehnice pentru desfiintarea constructiilor;
- expertize tehnice pentru constructii hidrotehnice;
- expertize tehnice pentru cai de comunicatii.

* * *

Totodata Maslaev Consulting S.R.L. ofera servicii de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei pentru imobile existente.
Documentatia aferenta conta in:
- fisa de date sintetice;
- relevee de arhitectura;
- studii de specialitate (expertiza tehnica, studiu geotehnic, ridicare si masuratori topografice);
- documentatia privind urmarirea in exploatare a constructiei (instructiuni de exploatare si intretinere, documentatie de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul executiei si exploatarii, proiectul de urmarire speciala a constructiei - daca este cazul, acte de constatare, jurnalul evenimentelor).