expertize tehnice
Expertize tehnice

Cadru Legal

Obligativitatea realizarii unor expertize tehnice a constructiilor existente, prin investigatii experimentale nedistructive si teoretice (analize numerice), pentru asigurarea protectiei antiseismice in conditii de rezistenta, stabilitate si deformabilitate controlata, este prevazuta in mod expres in urmatoarele documente tehnice si juridice:

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 731/1991 privind "Regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitati de constructii";
- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 486/1993 privind "Cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor care reprezinta surse mari de risc" (M.O. V/263-23.09.1993);
- Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 2/1994 privind "Punerea in siguranta a fondului construit existent" (M.O. VI/198-29.07.1994);
- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 272/1994 privind aprobarea "Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii" (M.O. VI/193-28.07.1994);
- Norme metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, nr. 30.654/2.162/M.C. (M.O. VI/289-12.10.1994);
- Legea nr. 10/1995 privind "Calitatea in constructii" (M.O. VII/12-24.01.1995);
- Legea 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996;
- Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Expertiza tehnica poate fi utilizata - dupa caz - la :

a) Elaborarea proiectelor si detaliilor de executie pentru lucrarile de interventii in timp asupra cladirii, reglementate de prevederile HG 766/1997, Legii nr. 10/1995. HG 925/1995 si la obtinerea acordului de la Inspectia de Stat in Constructii;
b) Obtinerea Autorizatiei de construire/reparatii/desfiintare conform prevederilor Legii nr. 50/1991 si a modificarilor/completarilor ulterioare ;
c) Obtinerea de fonduri pentru executia lucrarilor ;
d) Elaborarea temelor de proiectare pentru lucrarile propuse de expertiza ;
e) Pentru inscrierea constructiei in cartea funciara sau pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei.

Acte normative cu caracter tehnic:
- Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013;
- P100-3/2008 - Codul de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic. Vol. 1 - Evaluare;
- P100-3/2008 - Codul de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente, vulnerabile seismic. Vol. 2 - Consolidare;
- Indrumator privind cazuri particulare de expertizare tehnica a cladirilor pentru cerinta fundamental rezistenta mecanica si stabilitate, indicativ C254-2017.