expertize tehnice
Expertize tehnice

Contact

S.C. MASLAEV CONSULTING S.R.L.

Nr. ord. Reg. Com.: J40/2553/2004
A.F./C.U.I.: RO 16159232
Sediu social: Str. Nehoiasi nr. 2-4, Corp B, Etaj 3, Sector 5, Bucuresti
Capital social: 200 lei
Cont IBAN: RO20 BTRL 0410 1202 8017 36XX deschis la Banca Transilvania – Suc. Lipscani
Cont IBAN: RO69 TREZ 7055 069X XX01 0253, deschis la Trezoreria Statului Sector 5 Bucuresti

Tel/Fax: 021 - 211.61.96
Mobil: 0723.494.241

Persoana de contact,
Ing. Andrei Maslaev
E-mail: andrei@maslaev.ro

 

Maslaev Consulting S.R.L. are implementat sistemul de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015, valabil pana 13.02.2021.

Maslaev Consulting S.R.L. este inregistrata in sistemului electronic pentru achizitii publice www.e-licitatie.ro ca ofertant de servicii de expertizate tehnica a constructiilor.